Styrelse

Valda för verksamhetsåret 2021. Kontakt till styrelsen: info@oissupporter.se

Jonathan Larsson

Ordförande

Josefine Utbult Carlsson

Vice ordförande

Tomas Levin

Sekreterare

Lennart Gustavsson

Kassör

Åsa Svensson

Ledamot

Mattias Bladmyr

Ledamot

Eric Sutton

Ledamot

Leif Johansson

Suppleant

Emil Åbonde

Suppleant

Magnus Bång

Suppleant

Valberedning

Valda för verksamhetsåret 2021. Kontakt till valberedningen: valberedningen@oissupporter.se

Nicklas Bauman

Sammankallande

Andreas Kristensson

Valberedningsmedlem

Mattias Andersson

Valberedningsmedlem

Simon Svensson

Valberedningsmedlem

Sandra Arvidsson

Valberedningsmedlem

Revisorer

Thomas Munther

Revisor

Per Ericsson

Revisorssuppleant

Rulla till toppen
Scroll to Top