Styrelse

Valda för verksamhetsåret 2021. Kontakt till styrelsen: info@oissupporter.se

Jonathan Larsson

Ordförande

Josefine Utbult Carlsson

Vice ordförande

Tomas Levin

Sekreterare

Lennart Gustavsson

Kassör

Leif Johansson

Ledamot

Mattias Bladmyr

Ledamot

Eric Sutton

Ledamot

Åsa Svensson

Suppleant

Sandra Arvidsson

Suppleant

Michael Bossen

Suppleant

Valberedning

Valda för verksamhetsåret 2021. Kontakt till valberedningen: valberedningen@oissupporter.se

Nicklas Bauman

Sammankallande

Andreas Kristensson

Valberedningsmedlem

Mattias Andersson

Valberedningsmedlem

Simon Svensson

Valberedningsmedlem

Revisorer

Thomas Munther

Revisor

Per Ericsson

Revisorssuppleant

Scroll to Top