Rapport från Balders Hages årsmöte

Den 22/2 genomfördes årsmötet för ÖIS Supporterklubb Balders Hages verksamhetsår 2023. Nedan följer några punkter från mötet.

Årsmötet bestod dels av en genomgång av just 2023 års verksamhet, där de olika arbetsuppgifterna styrelsen tagit på sig under året gicks igenom—däribland bortaresande, medlemshantering, souvenirframtagande m.m. Är man medlem och vill ta del av verksamhetsberättelsen så går det bra att maila till info@oissupporter.se.

En ny styrelse för året valdes in. Jonathan Larsson valdes om på ett år som ordförande; Åsa Svensson, Tomas Levin och Kristoffer Adelbrandt valdes in på två år som ledamöter; och Rasmus Wigerstedt valdes in av årsmötet som suppleant och ny i styrelsen.

Mötet fick sedan möjlighet att tacka av Eric Sutton, som valt att kliva av styrelsearbetet efter sju starka år, varav sex som bortareseansvarig. Tack för dina insatser, Eric!

Sandra Arvidsson och Mattias Andersson, som under året utgjort två fjärdedelar av valberedningen valde också att lämna sina uppdrag, och ersätter gör nyss nämnde Eric Sutton. Tack för ert engagemang, Sandra och Mattias! Håll utkik under fliken ”Förtroendevalda” här så småningom på hemsidan för en tydligare överblick av styrelse, valberedning och revisorer.

Inga motioner hade inkommit, så efter avtackning och ett par övriga frågor så avslutades det hela, och supporterklubben går därmed officiellt in i sitt 74:e verksamhetsår.

Balders Hage

Rulla till toppen
Scroll to Top