Rapport från Balders Hages årsmöte

Den 22/2 genomfördes årsmötet för ÖIS Supporterklubb Balders Hages verksamhetsår 2022. Nedan följer några punkter från mötet.

Lennart Gustavsson tackades av för sina senaste år som kassör och engagerad styrelsemedlem. Lennart tar nu istället rollen som revisorssuppleant.

Nya in till styrelsen för 2023 valdes Kristoffer Adelbrant och Anthon Lambro. Närmare presentation av nytillskotten kommer i sinom tid. Välkomna in, säger vi så länge! I övrigt valdes Jonathan Larsson på nytt in som ordförande för supporterklubben på ett år, och resterande styrelsemedlemmar fick också fortsatt förtroende på olika mandat.

Valberedningen som satt ihop den kommande styrelsen (Sandra Arvidsson, Mattias Andersson, Niclas Baumann och Simon Svensson) valdes om på nytt för 2023. Håll utkik under fliken ”Förtroendevalda” här så småningom på hemsidan för en tydligare överblick av styrelse, valberedning och revisorer.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet, så efter att allt hittills nämnt och genomgång av verksamhetsberättelsen skett, så lades ytterligare ett år av supporterklubbens historia till handlingarna.

Balders Hage

Rulla till toppen
Scroll to Top